RAEM系列——特瑞堡减振系统——特瑞堡集团

RAEM产品系列

RAEM系列普遍适用于需要最高隔振的应用。RAEM是RA产品的优化版本,EM代表“特别柔软”,轻型和重型机械均可适用。

独特结构和最新生产方法使Nobibra RAEM成为高性能减振器并具有多种优势,如在恶劣环境条件下良好的耐腐蚀性,以及其圆顶形护罩可以使其免受油污侵扰。

应用

适用于做旋转运动设备的隔振降噪,包括:

纤维分离机

备用电源组

内燃机

空调机组

技术规格

RAEM(小) 产品号
产品号
尺寸(mm) 重量 最大载荷(kg)  
型号  40 IRH 60 IRH D  W  L  G (kg) 40
IRH
 60  IRH
推荐扭矩(Nm)
RAEM 40 10-00122-01 10-00123-01 64 88 61  35,5 110 9 12 M10 0,26 30 60  25
RAEM 60
10-00183-01 10-00184-01 63 100 61 35,5 120 11 15 M12 0,30 60 120  25
RAEM 125 M10
10-00108-01 10-00109-01 84 110 61
35,5
135 11 15 M10 0,37 80 180  25
RAEM 125 M12
10-00168-01 10-00169-01  84 110 61 35,5 135 11 15 M12 0,37 80 180  25RAEM(中)产品号
产品号
尺寸(mm) 重量
最大载荷(kg)  
型号  40 IRH 60 IRH D  W  L  G (kg) 40 IRH
 60 IRH
推荐扭矩(Nm)
RAEM 350/M12 10-00174-01 10-00175-01 110 140-148   42 175 14 18 M12 0,80 200 400  100
RAEM 350/M16
10-00114-01 10-00115-01 110 140-148   42 175 14 18 M16 0,80 200 400  100
RAEM 800
10-00120-01 10-00121-01 155 182   54 216 14 18 M16 1,8 450  800  100RAEM(大)产品号
产品号
尺寸(mm) 重量 最大载荷(kg)  
型号  40 IRH 60 IRH D  W  L  G (kg)
40 IRH
 60 IRH
推荐扭矩(Nm)
RAEM 1500 10-00158-01 10-00159-01 182 146   85 180 14
M20 3,0 900 1700  180
RAEM 2500 10-00160-01 10-00161-01 224 180   105,5 220 17,5
M24 4,6 1700 3400  225RAEM技术图纸

下载

联系我们

欲了解特瑞堡产品和解决方案,请填写以下表格并联系特瑞堡团队。

联系我们

欢迎联系我们,以便安排会议或产品演示

*
*
*
*
*

相关产品及资讯