M型底座系列——特瑞堡减振系统

M型底座系列

Novibra M型底座产品经过特别设计,在低载荷情况下实现大变形量,同时还具备重量轻、安装方便等优点。

M型底座产品是所有飞机低频隔振的理想选择较,同时较大变形量的特点使其也适用于对冲击的衰减,能为电子仪器、测量设备和测试单元提供被动隔振。

应用

典型应用包括但不限于:

风扇

空调机组

压缩机

冰箱

振动筛

计重秤

食品加工

电动机

技术参数

M型底座(小)


  产品号 产品号
尺寸(mm)
重量 最大载荷(kg)
型号 40 IRH  60 IRH
D E A (kg) 40 IRH 60 IRH
M 7 10-00139-01 10-00140-01  18 43 50 64  20 
7,0  M 6  0,02 3,5 9
M 25 10-00094-01  10-00095-01 33  56  66  85  25  11  8,0  M 8  0,07  20  50 M型底座(中)


  产品号 产品号
尺寸(mm)
重量 最大载荷(kg)
型号 40 IRH  60 IRH
D E A (kg) 40 IRH 60 IRH
M 50
10-00096-01
 10-00095-01 
 33
 76
 92
 114 
 35 
 14 
 10,0
 M 10
 0,16
40
80
M 100 10-00100-01 10-00099-01 53 96 110 136 40 15 11,5 M 10  0,26 70 150
M 200  10-00102-01 10-00103-01  58  101  124  151  45  13  11,5  M 10  0,42  130  220 M型底座(大)


  产品号  产品号
尺寸(mm)
重量 最大载荷(kg)
型号 40 IRH  60 IRH
D E A (kg) 40 IRH 60 IRH
M 400 10-00104-01 10-00105-01 78
120 150  63  18  14,5   M 12 1,06 280 500
M 600 10-00080-01 10-00081-01  100   160  200  85  25  14,5   M 16 2,35 380 750
M 1500 10-00082-01 10-00083-01 186   250  310  160  43  18,0   M 24 9,43 1400 2500技术图纸

下载

联系我们

欲了解特瑞堡产品和解决方案,请填写以下表格并联系特瑞堡团队。

联系我们

欢迎联系我们,以便安排会议或产品演示

*
*
*
*
*